Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Green Cape Median verkkosivujen käyttöön liittyvät säännöt.

Käyttämällä tätä verkkosivua ilmaisette hyväksyvänne nämä käyttöehdot. Keskeyttäkää Green Cape Median verkkosivujen käyttö, jos ette hyväksy tällä sivulla lueteltuja käyttöehtoja.

 

Termistön tarkennukset

Seuraavia termejä käytetään näiden käyttöehtojen, yksityisyyskäytäntöjen, vastuuvapausilmoituksen ynnä muiden sopimusten yhteydessä:

 

• “Rekisteröity käyttäjä” viittaa teihin, eli henkilöön, joka käyttää tätä verkkosivua ja hyväksyy yrityksen käyttöehdot.

• “Green Cape Media” ja “Cherry Rush” viittaavat yritykseemme.

• “Tuotemerkit”, jotka on lueteltu osoitteessa cherryrush.com, viittaavat joko asiakkaaseemme ja meihin yhdessä, tai joko asiakkaaseemme tai meihin erikseen.

• “Palvelut/Tuotteet” osoitteessa cherryrush.com ovat välikäsiä/alustoja, joiden kautta käyttäjät voivat ladata/muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen tarjoamaan kasino-ohjelmasovellukseen. Nämä käyttöehdot sekä niihin liittyvät yksityisyyskäytännöt pätevät käyttäjiin heidän ladattuaan minkä tahansa kyseisistä sovelluksista.

 

Minkä tahansa edellä määriteltyjen termien tai muiden sanojen poikkeavien yksikkö- tai monikkomuotojen, kirjainkoon tai pronominien katsotaan viittaavaan kyseisiin termeihin.

 

1. Yleinen

1.1 Tämä sopimus on voimassa tästä päivästä lähtien.

1.2 Jotkin tämän verkkosivun osat tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden julkaista tai vaihtaa mielipiteitä, tietoa, materiaalia tai dataa ('kommentteja') verkkosivun eri osissa. www.cherryrush.com ei tarkista, muokkaa, julkaise tai arvioi kommentteja ennen kuin ne näkyvät verkkosivuilla, eivätkä kommentit edusta www.cherryrush.comin tai sen toimijoiden tai yhteistyökumppanien arvoja tai mielipiteitä. Kommentit edustavat vain ja ainoastaan kommentin julkaisseen henkilön arvoja ja mielipiteitä. www.cherryrush.com ei, kaikkien voimassa olevien lakien mukaisesti, ole vastuussa tällä verkkosivulla julkaistuista kommenteista johtuvista tappioista, juridisesta vastuusta, vahingoista tai kuluista.

1.3 www.cherryrush.com pidättää oikeuden valvoa kaikkia julkaistuja kommentteja sekä poistaa minkä tahansa kommentin, jonka se katsoo olevan sopimaton, loukkaava tai näiden käyttöehtojen vastainen.

1.4 Omat vakuutenne:

Vakuutatte täten seuraavien asioiden pitävän paikkansa:

1.4.1 Olette ikänne puolesta (esim. yli 18-vuotias) oikeutettu lataamaan ja käyttämään kasino-ohjelmia

1.4.2 Olette oikeutettu julkaisemaan kommentteja verkkosivullamme ja omaavanne kaikki siihen vaaditut luvat ja lisenssit

1.4.3 Kommentit eivät riko immateriaaliomaisuuden suojaa koskevia lakeja, joihin lukeutuvat muun muassa tekijänoikeudet, patentit sekä tavaramerkit, kuten myös muut kolmannen osapuolen omistusoikeudet

1.4.4 Kommentit eivät sisällä syrjivää, loukkaavaa, vihamielistä, sopimatonta tai muutoin laitonta materiaalia, tai yksityisyydensuojaa rikkovaa materiaalia

1.4.5 Julkaistussa kommenteissa ei myydä tai mainosteta mitään yritystä tai tuotetta, tai esitetä yritystoimintaa tai laitonta toimintaa.

1.4.6 Myönnätte täten www.cherryrush.comille rajattoman ja rojaltivapaan oikeuden käyttää, kopioida, muokata tai myöntää muille oikeuden käyttää mitä tahansa kommenttianne sen muodosta tai esitysmediasta riippumatta.

 

2. Hyperlinkin luominen sisältöömme

2.1. Seuraavilla organisaatioilla on oikeus luoda linkki verkkosivuillemme ilman erillistä lupaa:

• Muut Green Cape Median verkkosivut

• Hakukoneet

• Verkkohakemistojen jakelijat, jotka mainitsevat meidät hakemistossaan, voivat luoda linkin verkkosivuillemme samalla tavalla kuin he luovat hyperlinkkejä muihin lueteltuihin yrityksiin

• Järjestelmäkokoiset ja akreditoidut yritykset; näihin eivät kuitenkaan lukeudu hyväntekeväisyyspohjaiset järjestöt, hyväntekeväisyysostarit tai hyväntekeväisyyteen varoja keräävät järjestöt, joilla ei ole ole oikeutta luoda hyperlinkkejä verkkosivuillemme.

2.2. Voimme halutessamme myös harkita ja hyväksyä seuraavien järjestöjen linkkipyyntöjä:

• Yleisesti tunnetut kuluttaja- ja/tai yritystietolähteet, kuten esimerkiksi muut Green Cape Median verkkosivut

• Dot.com-yhteisösivut

• Verkkohakemistojen jakelijat

• Verkkoportaalit.

2.3 Hyväksymme kyseisten organisaatioiden linkkipyynnöt, jos:

2.3.1 Linkki ei esitä meitä tai akreditoituja yrityksiämme (kauppayhdistyksillä tai “tee työtä kotoa käsin” -tarjousten kaltaisia epäilyttäviä liiketoimintakeinoja edustavilla organisaatioilla ei ole oikeutta luoda linkkiä) huonossa valossa

2.3.2 Meillä ei ole huonoja kokemuksia organisaatiosta

2.3.3 Hyperlinkin tuoma näkyvyys tuottaa meille enemmän hyötyä kuin Green Cape Median/Cherry Rushin näkyvyyden puuttuminen aiheuttaa haittaa

2.3.4 Linkki sopii kyseisen resurssin yleiseen kontekstiin tai se on muutoin yhteisessä linjassa uutiskirjeen tai muun vastaavan, organisaation tehtävää edistävän tuotteen kanssa.

2.4 Kyseiset organisaatiot voivat luoda linkin kotisivullemme, julkaisuihin tai muihin verkkosivutietoihin, kunhan linkki:

2.4.1 Ei ole millään tavoin harhaanjohtava

2.4.2 Ei millään tavoin vihjaa meidän sponsoroivan, mainostavan tai tukevan linkin luovaa osapuolta tai sen tuotteita ja palveluita

2.4.3 On yhdenmukainen linkin luovan osapuolen sivuston kanssa.

 

Jos edustamanne organisaatio vastaa kohdassa 2.2 määriteltyjä ehtoja ja tahtoisitte muodostaa linkin verkkosivullemme, niin ilmoittakaa asiasta meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen admin@cherryrush.com. Liittäkää viestiin seuraavat asiat:

• Oma nimenne

• Organisaationne nimi

• Yhteystiedot (esimerkiksi puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)

• Sivustonne URL-osoite

• Luettelo kaikista URL-osoitteista, joihin tahtoisitte lisätä verkkosivumme linkin

• Luettelo sivustomme URL-osoitteista, joista haluaisitte luoda linkin.

 

Antakaa meille 2-3 viikkoa vastausaikaa.

2.4 Hyväksytyt organisaatiot voivat luoda hyperlinkin sivullemme seuraavien ehtojen mukaisesti:

• Heidän on käytettävä yrityksemme nimeä

• Heidän on käytettävä linkin yhteydessä yhdenmukaista paikanninta (verkko-osoite), tai

• Käytettävä jotain muuta verkkosivumme tai linkitettävän materiaalin kuvaajaa, joka on yhdenmukaisessa linjassa linkin luovan osapuolen tuottaman sisällön kontekstin ja muodon kanssa.

 

3. Lisenssi

3.1 Ellei erikseen muutoin mainita, niin http://cherryrush.com/ ja/tai sen lisensoijat omistavat immateriaalioikeudet kaikkeen osoitteesta http://cherryrush.com/ löytyvään materiaaliin

3.2 Kaikki immateriaalioikeudet pidätetään

3.3 Voitte esittääja/tai tulostaa osoitteen http://cherryrush.com/ materiaalia omaa henkilökohtaista käyttöänne varten näiden käyttöehtojen mukaisesti.

3.4 Teillä ei ole oikeutta:

3.4.1 Julkaista uudelleen materiaalia osoitteesta http://cherryrush.com/

3.4.2 Myydä, vuokrata, tai lisensoida osoitteen http://cherryrush.com/ materiaalia

3.4.3 Julkaista, monistaa tai kopioida materiaalia osoitteesta http://cherryrush.com/

3.4.4 Uudelleenjakaa sisältöä osoitteesta http://cherryrush.com/ (ellei kyseistä sisältöä ole erikseen tarkoitettu uudelleenjaettavaksi).

 

4. Vastuu sisällöstä

4.1 Emme ole vastuussa verkkosivuillanne esiintyvästä sisällöstä

4.2 Olette velvoitettu puolustamaan meitä verkkosivujenne sisältöön liittyvissä korvausvaatimuksissa sekä korvaamaan niistä mahdollisesti meille koituvat kulut

4.3 Sivustonne ei saa sisältää minkäänlaisia linkkejä materiaaliin, joka voidaan tulkita loukkaavaksi, sopimattomaksi tai laittomaksi, tai joka loukkaa tai kehottaa loukkaamaan kolmannen osapuolen oikeuksia

4.4 Green Cape Media ei ole vastuussa ladattujen kolmannen osapuolen sovellusten toiminnasta.

 

5. Pidätetyt oikeudet

5.1 Pidätämme oikeuden vaatia teitä poistamaan yhden tai useamman linkin verkkosivuillemme

5.2 Pidätämme oikeuden muokata tai poistaa sisältöä ilman toimenpidettä edeltävää kirjallista ilmoitusta

5.3 Olette velvollinen poistamaan kaikki verkkosivujemme linkit niin pyydettäessä

5.4 Pidätämme oikeuden muokata näitä käyttöehtoja ja niihin liittyviä käytäntöjä halutessamme

5.5 Säilyttämällä linkkiä verkkosivuillemme ilmaisette olevanne näiden käyttöehtojen alainen ja noudattavanne niitä.

 

6. Linkkien poistaminen verkkosivuiltamme

6.1 Jos havaitsette, että verkkosivuillamme tai niihin linkitetyillä verkkosivuilla on jostain syystä sopimattomia linkkejä, niin voitte ottaa meihin yhteyttä asian suhteen

6.2 Otamme pyynnön linkin poistamisesta harkintaan, mutta meillä ei ole velvollisuutta poistaa kyseisiä linkkejä tai vastata suoraan teille

6.3 Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan verkkosivuillamme esiintyvien tietojen paikkansapitävyyden, mutta emme ole vastuussa niiden tarkkuudesta tai pätevyydestä, emmekä myöskään ole velvollinen varmistamaan verkkosivuston jatkuvaa käytettävyyttä tai verkkosivuston materiaalin päivittämistä.

 

7. Erotuslausuma

7.1 Kaikkien asiaankuuluvien lakien sallimissa rajoissa jätämme huomiotta kaikki esitykset, vakuudet ja ehdot, jotka liittyvät verkkosivustoomme tai tämän verkkosivun käyttöön (näihin liittyvät täysin varauksetta kaikki laissa viitatut laadun, käyttötarkoituksen ja/tai taitotasoon liittyvät vakuudet).

7.2 Mikään tässä erotuslausumassa mainittu asia ei:

7.2.1 Rajoita tai poista meidän vastuutamme tai teidän vastuutanne huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilökohtaisesta vahingosta

7.2.2 Rajoita tai poista meidän vastuutamme tai teidän vastuutanne petoksesta tai petollisesta johdattelusta

7.2.3 Rajoita tai poista meidän vastuutamme tai teidän vastuutanne asianmukaisia lakeja sovellettaessa

7.2.4 Rajoita tai poista meidän vastuutamme tai teidän vastuutanne, jos sitä ei lain silmissä voida poistaa tai rajoittaa.

7.3 Emme markkinoi tuotteitamme alaikäisille tai alle 18-vuotiaille.

7.4 Ladattuaan sovelluksen käyttäjä tai käyttäjät ovat kyseisen sovelluksen käyttöehtojen ja yksityisyyskäytäntöjen alaisia, emmekä ole täten vastuussa latauksesta johtuvista vahingoista tai tappioista.

7.5 Tässä jakeessa tai muualla tässä erotuslausumassa esiintyvät rajoitukset ja poikkeukset:

• Ovat edellisen pykälän alaisia

• Käsittävät kaikki vastuunalaisuuskysymykset, jotka liittyvät tähän erotuslausumaan tai tämän erotuslausuman käsittelemiin aiheisiin, joihin lukeutuvat muun muassa sopimussääntöihin, vahingontekoihin (mukaan lukien huolimattomuus) tai virkavelvollisuuden rikkomiseen liittyvät vastuunalaisuudet.

7.6 Emme ole vastuussa mistään verkkosivun ilmaisiin tietoihin tai palveluihin liittyvistä tappioista tai vahingoista.

 

8.Yhteydenotto

8.1 Jos teillä on näihin yksityisyyskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä, niin voitte ottaa meihin yhteyttä seuraavissa osoitteissa:

http://cherryrush.com/

admin@cherryrush.com