Regler og vilkår

Disse reglene og vilkårene viser hvilke regler og reguleringer for bruk av Green Cape Medias nettside.

Ved å benytte denne nettsiden godtar du herved alle regler og vilkår. Du kan ikke fortsette å benytte Green Cape Medias nettside dersom du ikke godtar reglene og vilkårene på denne siden.

 

Definisjoner

Følgende terminologi gjelder for disse reglene og vilkårene, personvernpolisen og ansvarsfraskrivelsen, samt alle eventuelle og gjeldende avtaler:

 

• “Registrert bruker” refererer til deg, personen som benytter denne nettsiden og godtar selskapets regler og vilkår.

• “Green Cape Media” og “Cherry Rush” refererer til vårt selskap.

• “Merker” oppgitt på cherryrush.com refererer til både våre klienter og oss, eller enten klienten eller oss.

• “Tjenester/Produkter” cherryrush.com fungerer som en mellommann/plattform der brukeren kan laste ned/lenke til tredjeparts casinoprogramvare-applikasjoner. Brukere er underlagt regler og vilkår og relaterte poliser for applikasjonen når de har lastet ned noen av disse programmene.

 

Enhver bruk av overnevnt terminologi eller noen av ordene, enten i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller den/dem anses herved som å være likestilte og derfor som å henvise til det samme.

 

1. Generelt

1.1 Denne avtalen starter på dagens dato.

1.2 Visse deler av nettsiden gir brukere muligheten til å dele og utveksle meninger, informasjon, materiale og data («kommentarer»). www.cherryrush.com filtrerer, endrer, deler eller gjennomgår ikke kommentaren før de dukker opp på nettsiden, og kommentarene gjenspeiler ikke meninger eller oppfatninger til www.cherryrush.com, dets agenter eller partnere. Kommentarer gjenspeiler meninger og oppfatninger til personen som delte kommentaren. I den grad det er lovlig under gjeldende lover er www.cherryrush.com ikke ansvarlig for kommentarene eller eventuelle tap, kostnader, ansvar, skader eller utgifter som påløper som resultat av bruk og/eller deling og/eller visning av kommentaren på denne nettsiden.

1.3 www.cherryrush.com reserverer seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne kommentarer som nettsiden etter eget skjønn mener er upassende, støtene eller å noen som helst annen måte er i strid med disse reglene og vilkårene.

1.4 Dine garantier:

Du garanterer herved at:

1.4.1 Du er over minstealder (dvs. over 18) for å laste ned og benytte casinoprogramvare.

1.4.2 Du er berettiget til å legge til kommentarer på vår nettside og har nødvendige lisenser og samtykke for å gjøre dette;

1.4.3 Kommentarene bryter ikke med immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerker, eller andre proprietære rettigheter til tredjeparter;

1.4.4 Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, støtende, uanstendig eller ellers ulovlig materiale eller materiale som bryter med personvern

1.4.5 Kommentarene oppfordrer ikke til og ikke markedsføre forretninger eller fremme kommersielle aktiviteter eller noen form for ulovlig aktivitet.

1.4.6 Du gir herved www.cherryrush.com en ikke-eksklusiv lisens til å, uten noen form for kompensasjon, benytte, reprodusere, endre og autorisere andre til å benytte, reprodusere eller endre på alle dine kommentarer i alle mulige formater og medier.

 

2. Lenker til vårt innhold

2.1. Følgende organisasjoner kan lenke til vår nettside uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

• Andre Green Cape Media-nettsider;

• Søkemotorer;

• Onlinekatalog-distributører: når de oppgir oss i oversikten kan onlinekatalog-distributører lenke til vår nettside på samme måte som de lenker til andre bedrifter; og

• Systemakkrediterte bedrifter, med unntak av innsamlende ikke-profitterende organisasjoner, veldedighetskjøpesentre og veldedighetsorganisasjoner, som ikke kan lenke til vår nettside.

2.2. Vi kan etter eget skjønn vurdere og godkjenne lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

• Velkjente informasjonskilder for kunder og/eller bedrifter som for eksempel andre Green Cape Media-nettsider;

• Dot.com-fellesskapsider;

• Onlinekatalog-distributører;

• Internettportaler;

2.3 Vi godkjenner lenkeforespørsler fra disse organisasjonene dersom vi bestemmer at:

2.3.1 Lenken ikke blir ugunstig for oss eller våre godkjente bedrifter (for eksempel vil fagforeninger eller andre organisasjoner som representere bedrifter som grunnet deres natur er suspekte, slik som arbeid-hjemmefra-muligheter ikke være berettiget til å skape lenker);

2.3.2 Organisasjonen ikke har en ikke-tilfredsstillende historie med oss;

2.3.3 Fordelene for oss basert på synligheten takket være lenken oppveier fraværet av Green Cape Media/Cherry Rush; og

2.3.4 Der lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon eller ellers samsvarer med redaksjonelt innhold i nyhetsbrev eller lignende produkter som fremmer oppdraget til organisasjonen.

2.4 Disser organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, publikasjoner eller annen informasjon på nettsiden, så lenge lenken:

2.4.1 Ikke på noen måte er misvisende;

2.4.2 Ikke falskt innebærer sponsing, anbefaling eller godkjenning av den lenkende part og deres tjenester; og

2.4.3 Passer med innholdet på den lenkede partens nettside.

 

Dersom du er blant organisasjonene som oppgis i paragraf 2.2 ovenfor og er interessert i å lenke til vå nettsiden, kan du informere oss ved å sende en e-post til admin@cherryrush.com . Vennligst inkludere følgende:

• Ditt navn,

• Navnet på din organisasjon,

• Kontaktinformasjon (som telefonnummer og/eller e-postadresse)

• URL til din side,

• En liste over URL-er du planlegger å lenke til siden fra, og

• En liste over de URL(er) du ønsker å lenke til.

 

Det kan ta 2 – 3 uker før du får svar på forespørselen.

2.4 Godkjente organisasjoner kan lenke til vår nettside på følgende måter:

• Ved å benytte bedriftsnavnet; eller

• Ved å benytte den ensartede resurslokaliseringen (nettadressen) det blir linket til; eller

• Ved å benytte alle andre former for beskrivelse av nettsiden eller materiale som blir lenket til som gir mening i henhold til innhold og format på den lenkende partens nettside.

 

3. Lisens

3.1 Dersom ikke annet er oppgitt innehar http://cherryrush.com/ og/eller dets lisensgivere alle immaterielle rettigheter til materiale på http://cherryrush.com/.

3.2 Vi reserverer alle immaterielle rettigheter.

3.3 Du kan se/lese og/eller skrive ut sider fra http://cherryrush.com/ for din egen personlige bruk i henhold til begrensningene oppgitt i disse reglene og vilkårene.

3.4 Du må ikke:

3.4.1 Videredistribuere materiale fra http://cherryrush.com/

3.4.2 Selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra http://cherryrush.com/

3.4.3 Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra http://cherryrush.com/

3.4.4 Videredistribuere materiale fra http://cherryrush.com/ (med mindre innholdet har blitt spesielt laget med tanke på videredistribuering).

 

4. Innholdsansvar

4.1 Vi er ikke ansvarlige for innhold som vises på din nettside.

4.2 Du godtar å beskytte og forsvare oss fra alle krav som oppstår ut fra eller basert på ditt nettsted.

4.3 Ingen lenke(r) kan vises på din nettside eller i sammenheng med innhold eller materiale som kan tolkes som injurisk, støtende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, bryter med eller oppfordrer til brudd på tredjepartsrettigheter.

4.4 Green Cape Media er ikke ansvarlig for ikke-fungerende tredjeparts-apper når de har blitt lastet ned.

 

5. Reservasjon av rettigheter

5.1 Vi reserverer oss retten til enhver tid og etter eget skjønn be deg fjerne alle lenker eller bestemte lenker til vår nettside.

5.2 Vi reservere oss retten til å endre/fjerne innhold til enhver tid uten skriftlig forhåndsvarsel.

5.3 Du godtar herved at du kommer til å fjerne alle våre lenker dersom du blir bedt om det.

5.4 Vi reservere oss også rettigheten til å endre på disse reglene og vilkårene og relaterte poliser til enhver tid.

5.5 Ved å fortsette å bruke vår nettside godtar du herved å binnes til og overholde disse lenkereglene og -vilkårene.

 

6. Fjerning av lenker fra vår nettside

6.1 Dersom du av nonen som helst grunn finner lenker på denne siden eller på lenkede nettsider støtende, kan du kontakte oss angående dette.

6.2 Vi kommer til å vurdere din forespørsel om å fjerne lenken, men kommer ikke til å være forpliktet til å gjøre det eller svare deg direkte.

6.3 Selv om vi gjør vårt beste for å sørge for at informasjonen på nettsiden er riktig, så garanterer vi ikke at den er fullstendig eller nøyaktig. Vi forplikter oss heller ikke til å sørge for at nettsiden forblir tilgjengelig, eller at materiale på nettsiden holdes oppdatert.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 I den utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og forhold knyttet til vår nettside og bruken av denne nettsiden (inkludert, uten begrensning, eventuelle garantier som følger av loven med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formål og / eller bruk av rimelig omsorg og dyktighet).

7.2 Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen kommer til å:

7.2.1 Begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personlige skader som følge av uaktsomhet;

7.2.2 Begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller bedragersk feilrepresentasjon;

7.2.3 Begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lover; eller

7.2.4 Ekskludere noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan ekskluderes i henhold til gjeldene lover.

7.3 Vi markedsfører ikke til mindreårige under 18 år.

7.4 Når en bruker laster ned en applikasjon, er de underlagt reglene og vilkårene og relatert personvern for applikasjonen, og vi er ikke ansvarlige for eventuell tap som følge av nedlastningen.

7.5 Begrensingene og utelukkingen av ansvar som legges frem i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen:

• Er underlagt de foregående paragrafene; og

• Regulere alle forpliktelser som oppstår under denne ansvarsfraskrivelse eller i sammenheng med emnet i denne ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, i erstatningssvikt (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovbestemt plikt.

7.6 I den utstrekning at nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettsiden leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader av noe slag.

 

8. Kontakt oss

8.1 Dersom du har spørsmål angående denne personvernpolisen kan du kontakte oss på informasjonen nedenfor:

http://cherryrush.com/

affiliates@greencapemedia.com